ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0462 616 304

Контакт-центр0462 616 304

05.01.2016 / 11:05

Як укласти договір

Типовий договір врегульовує взаємовідносини споживача і постачальника природного газу. В ньому визначені обсяг, режим, строки, якість надання та порядок оплати послуг, права, обов’язки, відповідальність сторін тощо.

Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого НКРЕКП, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

За договором постачання природного газу постачальник зобов'язаний поставити побутовому споживачу природний газ у необхідних для нього об'ємах (обсягах), а побутовий споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2500 (далі - Типовий договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.

Для забезпечення приєднання побутовим споживачем до умов договору постачання природного газу побутовий споживач має надати постачальнику Заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою.

Якщо споживач не повернув постачальнику заяву-приєднання, фактом згоди споживача про приєднання до умов договору (акцептування заяви-приєднання), є сплачений споживачем рахунок (квитанція) ТОВ «Чернігівгаз Збут» за поставлений природний газ та факт споживання природного газу після офіційного опублікування договору ТОВ «Чернігівгаз Збут»  відповідно до вимог "Правил", за умови, що у споживача відсутній інший діючий постачальник.

У разі незгоди споживача укладати договір з ТОВ «Чернігівгаз Збут» із спеціальними обов'язками та за відсутності укладеного в установленому порядку договору постачання природного газу з іншим постачальником споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ - ПАТ «Чернігівгаз» - письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.

 Перелік документів для укладення договору постачання природного газу згідно чинної редакції Правил зі змінами внесеними Постановою НКРЕКП №1080 від 10.06.2020 р.:

  • заява-приєднання до умов договору постачання природного газу;
  • документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
  • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта);
  • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).

Постачальник природного газу, крім постачальників із спеціальними обов’язками, для укладення договору постачання природного газу має право додатково вимагати інші документи, перелік яких визначений на сайті такого постачальника.

Заповнену Заяву та скан (фото)-копії документів можна повернути на поштову чи електронну адресу компанії – (постачальника газу) або залишити підписану заяву у спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів.

 Контактна інформація постачальника ТОВ «Чернігівгаз Збут» по центрах обслуговування споживачів в Чернігівській області.

Побутові споживачі мають право надавати інформацію та документи для цілей цього пункту у вигляді електронних документів із обов’язковою ідентифікацією та автентифікацією побутового споживача відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів. Передача інформації та документів здійснюється за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем постачальника та/або засобами електронної пошти на адресу постачальника, яка зазначена на його сайті.

З актуальною редакцією Договору можна ознайомитися в розділі Договір постачання природного газу

У пункті 1 споживачу потрібно вписати лише вид об`єкта, інші дані внесені автоматично.

Заява-приєднання обов`язково має містити як мінімум 3 підписи власника житлового приміщення. По одному підпису - в п. 2 «За договором розрахунок споживача за природний газ здійснюється» та в п.3 «Спосіб оплати за цим договором». Також обов`язково потрібно поставити підпис після рядка «Відмітка про підписання споживачем цієї заяви приєднання».

У пункті 2 необхідно поставити підпис навпроти слова «ТАК» - «На підставі даних Оператора ГРМ ....» (на схемі цифра 1). Це означає, що нарахування за газ буде здійснюватися за обсягами газу, переданими ТОВ «Чернігівгаз Збут» від ПАТ «Чернігівгаз». У свою чергу споживачі природного газу з лічильниками інформують «Чернігівгаз» про фактичні обсяги використаного природного газу щомісяця з 1 по 5-те число, станом на 1 число місяця наступного за звітним. У разі відсутності лічильника, об'єм газу використаного споживачем визначається за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів.

У рядку «За планової величини ...» вже проставлені хрестики, його заповнювати не потрібно.

У пункті 3 можна обрати один з варіантів, або підписатися навпроти обох.

Так, наприклад, якщо споживач бажає здійснювати розрахунок за платіжними документами, які надсилає постачальник поштою, йому потрібно:

-  розписатися навпроти позначки «ТАК» в графі «За платіжними документами……» (на схемі цифра 3).

Це означає, що людина підтверджує свій вибір оплачувати по рахунках, які щомісячно надсилає ТОВ «Чернігівгаз Збут» поштою.

Якщо розрахунки будуть здійснюватися за квитанціями розрахункової книжки яку заповнює сам споживач потрібно:

-  розписатися навпроти позначки «ТАК» в графі «За квитанціями розрахункової книжки……» (на схемі цифра 2).

Під пунктом 3 споживач вказує дату підписання і ставить свій підпис (на схемі цифра 4).

В примітках за наявності співвласників чи інших власників житла повинні стояти особисті підписи усіх цих осіб (на схемі цифра 5).

Інформацію щодо пільги споживач самостійно не заповнює. Якщо пільга активна, при роздруківці вона автоматично потрапляє до заяви-приєднання. Даних щодо субсидії в заяві-приєднання немає і вносити її не потрібно.

Якщо споживач отримує пільгу, а відмітка про це до заяви не потрапила, для врегулювання питання просимо звертатися в абонвідділ. Звернутися особисто також потрібно споживачам, яким надійшла заява з неправильними даними щодо власника житла. Причиною може бути непереоформлення особового рахунку на нового власника.

У разі несуттєвої помилки в прізвищі, або в імені, або по-батькові, споживач може самостійно її виправити і поруч засвідчити виправлення своїм підписом.

Із запитаннями та пропозиціями просимо звертатися до Контакт-центру за телефоном (0462) 61-63-04 (працює без вихідних із 8.00 до 20.00). Для мешканців районів області код для дозвону (022), код (0462) - для дзвінків з мобільного телефону. А також через Особистий кабінет на сайті 104.ua, попередньо зареєструвавшись.

Схема заповнення заяви-приєднання:

шп